Việt Nam tăng 2 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh

Cơ sở hạ tầng, hiệu quả thị trường lao động và quy mô thị trường của Việt Nam được cải thiện đáng kể.

 

Kết quả của báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2014-2015 cho thấy, Việt Nam đứng thứ 68 trong 144 quốc gia được khảo sát về 12 tiêu chí cạnh tranh bao gồm thể chế pháp luật, cơ sở hạ tầng, y tế và giáo dục, quy mô thị trường, môi trường kinh tế vĩ mô, mức độ phát triển của thị trường tài chính, hiệu quả thị trường lao động.

Theo báo cáo này, Việt Nam đã tăng 2 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh, và đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam thăng hạng. Năm ngoái Việt Nam nhảy vọt 5 bậc từ vị trí 75 về 70. Năm nay, với 4 tiêu chí đều cải thiện thứ hạng, đặc biệt là môi trường kinh doanh từ hạng 87 năm ngoái tăng lên 75.

Đáng chú ý, các chỉ số chung về hiệu quả của Việt Nam không thay đổi (hạng 74) nhưng các chỉ số thành phần như: Hiệu quả thị trường lao động, mức độ phát triển của thị trường tài chính và yếu tố công nghệ đều thăng hạng.

Báo cáo của WEF cũng chỉ rõ, Philippines tăng 7 bậc lên vị trí thứ 52 trên tổng số 140 quốc gia. So với năm 2010, nước này đã tăng 33 hạng, khiến Philippines trở thành một trong những quốc gia thăng hạng nhanh nhất trong số các quốc gia được khảo sát. Malaysia tăng 4 bậc, Thái Lan lên 6 bậc Indonesia lên 4 bậc.